ZwickRoell HIT – Osuva ratkaisu 

Iskuvasarat muovien testaamiseen —tarkkoja, luotettavia ja helppokäyttöisiä

Charpy-iskukokeet ovat veto- ja taivutuskokeiden ohella tavallisimmin suoritettuja kokeita polymeeriteollisuudessa. ZwickRoell:n HIT-sarjan iskuvasaroita on saatavilla välillä 5 – 50 joulea, ja ne tarjoavat ratkaisun joka on sekä kustannustehokas että erittäin tarkka. 

HIT-iskuvasarat

Tärkeimmät hyödyt ja ominaisuudet

 • HIT-iskuvasarat tunnistavat automaattisesti käytetyn heilurin ja varmistavat siten oikeiden asetusten valinnan ja standardinmukaisuuden.
 • Laite käyttää ensimmäisenä maailmassa heilurissa kaksinkertaisia hiilikuitusauvoja. Tämä mahdollistaa suuren jäykkyyden osumasuunnassa ja massan tehokkaan keskittämisen tarkasti iskukohtaan.
 • Kaikki heilurit ovat pikavaihdettavia. Heilurit voidaan vaihtaa nopeasti ilman tarvetta työkaluille.
 • Heilurin valinnainen levyjarru on käytännössä kulumaton.
 • Käyttömukavuus on keskeinen osa HIT-iskuvasarajärjestelmiä. Samalle tasolle asetetut, helposti käsillä olevat käyttökytkimet helpottavat testaajan työtä.
 • Laitteen elektroniikka sisältää erittäin tarkan digitaalisen anturin osumakulman mittaamiseen. Tarjolla on RS232-liitäntä laboratorion tietojärjestelmiin liittämistä varten. Se voidaan liittää myös PC-tietokoneeseen Plug & Play USB-liitännän avulla.

4:31

Pendulum impact testing of plastics

Achieve reliable test results with standard-compliant testing to Charpy, Dynstad, Izod, and impact tensile methods A/B with the HIT series of pendulum impact testers

HIT-iskuvasaroiden ominaisuudet

Luotettavat testaustulokset

HIT-iskuvasarat

Iskukokeiden suorittaminen fiksusti

HIT-iskuvasarat

Kaikin puolin helppo käyttää

HIT-iskuvasarat

HIT-pöytä takaa vakaan alustan

HIT-iskuvasarat

Turvallisuus huomioitu kaikissa tilanteissa

HIT-iskuvasarat

Käyttö muovien iskukokeissa

Iskuvasarat mahdollistavat näytteiden kuormittamisen monilla eri tavoilla. 

 • Charpy-kokeet: ISO 179, ASTM D6110
 • Izod-kokeet: ISO 180, ASTM D256, ASTM D4812
 • Iskuvetokokeet: ISO 8256 menetelmät A ja B, ASTM D1822
 • Dynstat taivutus- ja iskukokeet: DIN 53435

Charpy

HIT-iskuvasarat

Charpy-kokeet

Charpy-työkaluissa on erittäin suuri valettu jalusta. Testikohtaiset osat, kuten tuet ja alasimet valitaan käytettävien näytteiden tyypin mukaan.

Alasimien karheus ja säde vaikuttavat huomattavasti testaustuloksiin. Tästä syystä ne tarkkuusvalmistetaan CNC-koneilla. Zwick ei toimita yksiosaisia alasimia, joilla on vaikea saavuttaa mitanpitävyyttä. Alasimen kohdistus suhteessa heilurin kiilaan varmistetaan valinnaisen ohjaimen avulla asennuksen aikana.

Alasimet kuluvat nopeammin kuin tuet, ja toimitamme tämän takia kaksiosaisia alasimiamme kustannustehokkaasti erillisinä varaosina. Nopeasti vaihdettavat sovituspalat varmistavat, että näyte on asemoitu leveyssuunnassa tarkasti iskukohtaan nähden. Näytteen paksuus (pystysuunta) taas asemoidaan sopivankokoisilla tuilla.

Charpy-työkalulle on valinnaisesti saatavilla myös kääntyvä suojaseinä, sekä näytteen asemointia helpottavia kohdistimia.

Etuja

 • Työkalujen vaihtaminen on nopeaa
 • Tarkkuusvalmistetut alasimet varmistavat tarkat tulokset

Izod

Izod-kokeet

Izod-työkaluja on olemassa kahdenlaisia. Manuaalisessa työkalussa on tiuhakierteinen pääruuvi, mikä mahdollistaa erilaisten näytteiden tarkan kiinnittämisen.

Pneumaattinen työkalu soveltuu ihanteellisesti tilanteisiin, joissa tarvitaan nopeita läpäisyaikoja, tai kun testataan lämpökäsiteltyjä näytteitä. Se tarjoaa erinomaisen tulosten toistettavuuden myös testatessa kiinnittämisen suhteen herkkiä näytteitä.

Kiinnitys tapahtuu itse työkalussa olevan kytkimen avulla, mikä mahdollistaa näytteen nopean siirtäminen lämpökäsittelystä varsinaiseen testaukseen.

Molemmissa työkaluissa on keskiöintiyksikkö, joka varmistaa että näytten loven juuri asemoidaan aina oikealle kohdalle.

Näytteen kohdistaminen iskuun nähden leveyssuunnassa onnistuu nopeasti vaihdettavilla inserteillä ja lateraaliohjaimilla.

Etuja

 • Näytteen nopea keskiöinti ja kiinnitys
 • Kiinnitysvoiman hienosäätö
 • Testaus on nopeaa pneumaattisen työkalun avulla
 • Vakiona pysyvä kiinnitysvoima mahdollistaa hyvän toistettavuuden

Iskuvetokoe

HIT-iskuvasarat

Iskuvetokokeet

Iskuvetokokeita varten näyte ja poikkipalkki yhdensuuntaistetaan ohjaimen avulla ja kiinnitetään toisiinsa.

Testausmenetelmästä riippuen näyte ja poikkipalkki kiinnitetään joko heiluriin tai iskuvetotyökaluun.

Eri ISO- ja ASTM-kokeiden asettamisen avuksi on erilaisia työkaluja.

ISO 8256 menetelmän A mukaisissa kokeissa poikkipalkki kiinnitetään näytteen toisen pään olkapäihin. Näytteen toinen pää kiinnitetään iskuvetotyökaluun. Heiluri lyö irti näytteen vapaan pään ja poikkipalkin yhdistelmän. Poikkipalkkeja on saatavilla 15 – 120 g massalla.

ISO 8256 menetelmän B ja ASTM D1822 mukaisissa kokeissa näyte kiinnitetään toisesta päästään erityisvalmisteiseen heiluriin, ja poikkipalkki kiinnitetään toiseen, vapaana olevaan päähän. Kokeen aikana iskuvetotyökalu pysäyttää poikkipalkin, kun taas heiluri ja näyte jatkavat matkaansa.

Tarjolla on iskuvetotyökalu kaikille eri standardeille. Poikkipalkkeja on saatavilla välillä 15 – 120 g.

Etuja

 • Nopea vaihto testausmenetelmien välillä
 • Näytteen tarkka kiinnitys ja yhdensuuntaistus

Dynstat

HIT-iskuvasarat

Dynstat-kokeet

HIT-iskuvasarat voidaan varustaa myös DIN 53435 mukaisiin Dynstat-iskukokeisiin. Dynstat-työkalu ja viisi standardinmukaista heiluria kattavat koko testattavan alueen.

Työskentely testXpert III -testausohjelmiston kanssa

Arvioinnit

Image 1

Enemmän mahdollisuuksia testXpert-ohjelmiston avulla

Zwick-testausohjelmisto esittää selkeän kokonaiskuvan kaikista tallennetuista iskuun liittyvistä tiedoista taulukoiden ja kuvaajien avulla, ja mahdollistaa kattavat tilastolliset analyysit.

Tallenna tiedot helposti ja luotettavasti:

 • raportti on valmiiksi standardin mukainen
 • Zwick-testausohjelmisto pitää kirjaa koesarjoista
 • tiedot voidaan viedä tietokantaan automaattisesti.

Kuinka hyvin tunnet käyttämäsi materiaalin? Voit saada vieläkin enemän tietoa instrumentoinnilla ja Zwick-testausohjelmistolla. Nopea tiedon luentanopeus ja murtumatyypin automaattinen tunnistaminen mahdollistavat tarkat, toistettavat ja jäljitettävät testaustulokset.

Instrumentointi

HIT-iskuvasarat
HIT-iskuvasarat

Käytä Zwick:n HIT-iskuvasaran instrumentointia koko voima-taipuma-käyrän mittaamiseen iskuhetkellä ja saat yksityiskohtaisempaa tietoa materiaalistasi.

Zwick-testausohjelmisto tunnistaa ja tallentaa automaattisesti murtuman tyypin, mikä nopeuttaa testaustapahtumaa ja poistaa käyttäjän vaikutuksen tuloksiin.

Tekninen yleiskuva

Iskuvasaroita on saatavilla välillä 5 – 50 joulea.

5 J saakka

Tekniset tiedot: HIT5P-peruslaite

Tyyppi

HIT Plus PC-versio

HIT Pur (itsenäinen versio)

Tuotenro.

1038012

1038013

Käyttö

PC:n kanssa

ilman PC:tä

Potentiaalienergia

5

5

J

Mitat

Kokonaiskorkeus, n.

658

685

mm

Kokonaisleveys, n.

680

680

mm

Kokonaissyvyys, n.

404

404

mm

Paino

Ilman testaustyökaluja, n.

70

70

kg

Tavanomaisten testaustyökalujen kanssa, n.

75

75

kg

Testaustulokset, numeeriset

iskuenergia [%], iskuenergia [J], iskulujuus [kJ/m2][1]

iskuenergia [%], iskuenergia [J], iskulujuus [kJ/m2][1]

Yksikköjärjestelmät

SI, metrijärjestelmä, angloamerikkalainen

Ohjaustoiminnot

kitka ja kitkan korjaus, heilurin sijainti pystysuunnassa, värähtelyjakso

kitka ja kitkan korjaus, heilurin sijainti pystysuunnassa, värähtelyjakso

Korjaustoiminnot

Ilmanvastuksen, laakerin kitkan, ja poikkipalkin kineettisen enegian vaikutus (iskuvetokoe)

Ilmanvastuksen, laakerin kitkan, ja poikkipalkin kineettisen enegian vaikutus (iskuvetokoe)

Liitännät

RS 232, USB

ei ole

Impulssin tarkkuus

0,018

0,018

°

Sähkönsyöttö

100 ... 240, 50/60, 70

100 ... 240, 50/60, 70

V, Hz, W

 1. Iskulujuus voidaan laskea, jos iskuvasara on liitettynä PC-tietokoneeseen ja Zwick-testausohjelmiston. Näytteen mitat syötetään PC:llä, tai Zwick-testausohjelmisto voi lukea tiedot suoraan mittalaitteilta.

5,5 J saakka

Tekniset tiedot: HIT5.5P-peruslaite

Tyyppi

HIT Plus (PC-versio)

HIT Pur (itsenäinen versio)

Tuotenro.

1038015

1038014

Käyttö

PC:n kanssa

ilman PC:tä

Potentiaalienergia

5,5 (4,06 ft Ibf)

5,5 (4,06 ft Ibf)

J

Mitat

Kokonaiskorkeus, n.

920

920

mm

Kokonaisleveys, n.

870

870

mm

Kokonaissyvyys, n.

500

500

mm

Paino

Ilman testaustyökaluja, n.

136

136

kg

Tavanomaisten testaustyökalujen kanssa, n.

150

150

kg

Testaustulokset, numeeriset

iskuenergia [%], iskuenergia [J], iskulujuus [kJ/m2][1]

iskuenergia [%], iskuenergia [J], iskulujuus [kJ/m2][1]

Yksikköjärjestelmät

SI, metrijärjestelmä, angloamerikkalainen

Ohjaustoiminnot

kitkan korjaus, heilurin sijainti pystysuunnassa, värähtelyjakso, laitteen tietojen näyttö

kitkan korjaus, heilurin sijainti pystysuunnassa, värähtelyjakso, laitteen tietojen näyttö

Impulssin tarkkuus

0,018

0,018

°

Liitännät

RS 232, USB

ei ole

Sähkönsyöttö

100 ... 240, 50/60, 70

100 ... 240, 50/60, 70

V, Hz, W

Paineilma

6, kuiva, öljytön (tarvitaan vain paineilmalla toimivia lisävarusteita varten)

6, kuiva, öljytön (tarvitaan vain paineilmalla toimivia lisävarusteita varten)

bar

 1. Jos testXpert-ohjelmistolla varustettu PC liitettynä. Näytteen mitat syötetään PC:llä, tai Zwick-testausohjelmisto voi lukea tiedot suoraan mittalaitteilta.

25 J saakka

Tekniset tiedot: HIT25P-peruslaite

Tyyppi

HIT Plus

HIT Pur

HIT Plus heilurin nostolla

Tuotenro.

1038019

1038020

1038018

Käyttö

PC:n kanssa

ilman PC:tä

PC:n kanssa

Potentiaalienergia

25 (18,45 ft Ibf)

25 (18,45 ft Ibf)

25 (18,45 ft Ibf)

J

Mitat:

Kokonaiskorkeus, n.

1170

1170

1170

mm

Kokonaisleveys, n.

1080

1180

1080

mm

Kokonaissyvyys, n.

500

500

500

mm

Paino:

Ilman testaustyökaluja, n.

258

258

278

kg

Tavanomaisten testaustyökalujen kanssa, n.

285

285

305

kg

Testaustulokset, numeeriset

Max. absorboitu energia [%], absorboitu energia [J], iskulujuus [kJ/m2][1]

Iskuenergia [%], iskuenergia [J], iskulujuus [kJ/m2][1]

Max. absorboitu energia [%], absorboitu energia [J], iskulujuus [kJ/m2][1]

Yksikköjärjestelmät

SI, metrijärjestelmä, angloamerikkalainen

SI, metrijärjestelmä, angloamerikkalainen

Ohjaustoiminnot

Kitkan korjaus, heilurin sijainti pystysuunnassa, värähtelyjakso, laitteen tietojen näyttö

kitkan korjaus, heilurin sijainti pystysuunnassa, värähtelyjakso, laitteen tietojen näyttö

Kitkan korjaus, heilurin sijainti pystysuunnassa, värähtelyjakso, laitteen tietojen näyttö

Impulssin tarkkuus

0,09

0,09

0,09

°

Suojalaite

vasemmalta ja oikealta kiinnitetty turvarakenne

vasen ja oikea turvarakenne

Turvarakenne, elektronisesti takalukittuva

Liitännät

RS 232, USB

ei ole

RS 232, USB

Sähkönsyöttö

100 – 240, 50/60, 70

100 ... 240, 50/60, 70

100 – 240, 50/60, 150

V, Hz, W

 1. Iskulujuus voidaan laskea, jos iskuvasara on liitettynä PC-tietokoneeseen ja testXpert-testausohjelmiston. Näytteen mitat syötetään PC:llä, tai testXpert voi lukea tiedot suoraan mittalaitteilta.

50 J saakka

Tekniset tiedot: HIT 50P -peruslaite

Tyyppi

HIT Plus

HIT Pur

HIT Plus heilurin nostolla

Tuotenro.

1038021

1038022

1038017

Käyttö

PC:n kanssa

ilman PC:tä

PC:n kanssa

Potentiaalienergia

50 (36,90 ft Ibf)

50 (36,90 ft Ibf)

50 (36,90 ft Ibf)

J

Mitat:

Kokonaiskorkeus, n.

1170

1180

500

1170

Paino

Ilman testaustyökaluja, n.

258[1]

258[1]

278[1]

kg

Tavanomaisten testaustyökalujen kanssa, n.

289[1]

289[1]

309[1]

kg

Testaustulokset, numeeriset

iskuenergia [%], iskuenergia [J], iskulujuus [kJ/m2][2]

iskuenergia [%], iskuenergia [J], iskulujuus [kJ/m2][2]

iskuenergia [%], iskuenergia [J], iskulujuus [kJ/m2][2]

Yksikköjärjestelmät

SI, metrijärjestelmä, angloamerikkalainen

SI, metrijärjestelmä, angloamerikkalainen

Ohjaustoiminnot

kitkan korjaus, heilurin sijainti pystysuunnassa, värähtelyjakso, laitteen tietojen näyttö

kitkan korjaus, heilurin sijainti pystysuunnassa, värähtelyjakso, laitteen tietojen näyttö

kitkan korjaus, heilurin sijainti pystysuunnassa, värähtelyjakso, laitteen tietojen näyttö

Impulssin tarkkuus

0,09

0,09

0,09

°

Suojalaite

vasen ja oikea turvarakenne

vasen ja oikea turvarakenne

turvarakenne, elektronisesti takalukittuva

Liitännät

RS 232, USB

ei ole

RS 232, USB

Sähkönsyöttö

100 ... 240, 50/60, 70

100 ... 240, 50/60, 70

100 ... 240, 50/60, 150

V, Hz, W

 1. Testausjärjestelmä on standardin näkökulmasta riittävän painava, kun se kiinnitetään sille tarkoitettuun pöytään (HIT 50), tai kun se kiinnitetään raskailla ankkurointipulteilla vähintään 200 kg painavaan betonijalustaan.
 1. Iskulujuus voidaan laskea, jos iskuvasara on liitettynä PC-tietokoneeseen ja testXpert-testausohjelmiston. Näytteen mitat syötetään PC:llä, tai testXpert voi lukea tiedot suoraan mittalaitteilta.

MGG Polymers upgrades testing laboratory with pendulum impact tester from ZwickRoell

The company MGG Polymers Austria Kunststoffverarbeitung GmbH, a subsidiary of the Müller-Guttenbrunn Group, produces 50,000 tons of high quality plastic pellets and compounds primarily made of PP, HIPS, ABS and PC/ABS annually for numerous customer applications worldwide. To characterize the behavior of polymers subjected to impact loading the company selected a pendulum impact tester from ZwickRoell.
MGG_Polymers_Iskuvasara_muokattu

Ylös