Kalvojen kitkakertoimen määrittäminen

ISO 8295, ASTM D1894, JIS K 7125, DIN 53375

Kitkakertoimet: Kalvojen lepokitkakertoimen ja liikekitkakertoimen määrittäminen
Lepokitkakertoimen ja liikekitkakertoimen määrittäminen on erityisen tärkeää kalvoille, joita jatkokäsitellään pakkaus- tai painokoneissa. Kitkakertoimet antavat tietoa materiaalin muokattavuudesta ja sen pinnan rakenteesta, mikä on tärkeää materiaalin painettavuuden kannalta.
Joustavien kalvojen lepokitkakerroin ja liikekitkakerroin voidaan mitata helposti staattisella koestuskoneella ja sopivalla testaustyökalulla. Koe määritellään useissa eri standardeissa.
3x2-testcontrol-tc-ii-kitkakoe-kalvot-fo
Kalvojen kitkakäyttäytyminen, lepokitkakerroin ja liikekitkakerroin
Ylös