Automaattinen roboTest R -testausjärjestelmä

Automaattista roboTest R -testausjärjestelmää käytetään täysin automatisoitujen vetokokeiden suorittamiseen metallisille näytteille (esim. EN 10002-1), tai veto- ja taivutuskokeiden suorittamiseen muovisille näytteille (esim. ISO 527-2, ISO 178 tai ASTM D638).

Automaattinen roboTest R -testausjärjestelmä metallien ja muovien testaamiseen

Tärkeimmät hyödyt ja ominaisuudet

Kuvaus

 • Järjestelmä voidaan liittää 5 – 2000 kN koestuskoneisiin
 • Näytteiden siirtämiseen käytetään kuusinivelistä teollisuusrobottia
 • Mukautuvaan näytemakasiiniin mahtuu jopa 600 näytettä (näytteen mitoista riippuen)
 • Testattavat näytteet voivat olla jopa 30 kg painoisia
 • Yhden järjestelmän kanssa voidaan käyttää useita koestuskoneita
 • Manuaalista testaamista varten robottikäsi voidaan viedä lepoasentoonsa, jolloin käyttäjällä on pääsy koestuskoneelle
 • roboTest R -järjestelmää voidaan käyttää myös näytteiden syöttämiseen muille laitteille (esim. iskuvasarat ja kolorimetrit)
 • Järjestelmää ohjataan autoEdition2-automaatio-ohjelmistolla varustetulla teollisella ohjaimella
 • Valinnaisia lisäosia ovat mm. viivakoodinlukija, poikkipinta-alan, kovuuden ja karheuden mittauslaitteet, olosuhdekammio, sekä spektrianalysaattori

Hyödyt ja ominaisuudet

 • Käyttäjän vaikutus testaustuloksiin poistuu (käsien lämpö/kosteus, vinossa olevat näytteet jne.), mikä mahdollistaa erittäin toistettavat testaustulokset
 • Osaava laboratoriohenkilökunta vapautuu rutiininomaisesta työtä haastavampiin tehtäviin
 • Konetta voidaan käyttää myös ns. hiljaisina aikoina, kuten taukojen aikana ja yöllä, mikä mahdollistaa kapasiteetin täyden hyödyntämisen ja tuottaa tulokset nopeammin
 • Järjestelmä vähentää näytekohtaisia testauskustannuksia, ja maksaa itsensä takaisin yleensä 1 – 2 vuodessa
 • Järjestelmä mahdollistaa luotettavan dokumentoinnin ja pitkän aikavälin seurannan tilastotietoja keräämällä

Aluminium specialist Aleris uses ZwickRoell robotic testing system

Aleris is a global aluminium producer, specializing in extruded and rolled products and aluminium alloys. Due to the expansion of Aleris` operations in the field of Aerospace and Automotive the company uses a ZwickRoell robotic testing system during quality control at its plant in Duffel, Belgium.
IMG_3726
Ylös