Muovien materiaaliominaisuudet

Tuotteen materiaaliominaisuuksien testaaminen

Muovien materiaaliominaisuudet

Lopputuotteen tai puolivalmisteen polymeeriin kohdistuu valmistuksen aikana monia erilaisia mekaanisia sekä lämpöön ja kemiallisiin olosuhteisiin liittyviä kuormituksia, mikä vaikuttaa muodostuvien polymeeriketjujen ja täyteaineiden suuntautumiseen. Tämän vuoksi polymeerin ominaisuudet ovat erilaisia komponentin eri kohdissa.

Tutkittaessa ruiskuvaletun, suulakepuristetun tai ahtopuristetun lopputuotteen materiaaliominaisuuksia, määritellään näytteelle näytteenottosuunnitelma. Näytteenottosuunnitelma perustuu lopputuotteen muovautumisprosessiin, ja siinä määritetään otettavien näytteiden lukumäärä, muoto, koko ja suunnat.

Tuotettujen näytteiden olosuhteet vakioidaan, jonka jälkeen ne testataan muovattavien materiaalien testausstandardien mukaisesti, tai ne testataan muun tärkeän tuoteominaisuuden suhteen.

Tuotannonaikainen säännöllinen näytteidenotto ja testaus varmistavat, että materiaalin ominaisuudet pysyvät toleranssien puitteissa koko tuotannon ajan.

ZwickRoell tarjoaa luotettavia universaaleja koestuskoneita ja ekstensometreja veto-, taivutus- ja puristuskokeisiin, sekä iskuvasaroita, kovuusmittareita, sulaindeksilaitteita, ja HDT/Vicat-testauslaitteita sekä manuaalisina että täysin automaattisina versioina. Tämä vähentää merkittävästi tulosten tilastollista hajontaa.

Ylös