HDT en Vicat testtoestellen

Normconforme tests volgens ISO 75, ISO 306, ASTM D1215 en ASTM D648.

De ZwickRoell HDT/Vicat instrumenten zijn ontworpen voor makkelijk en snel testen in onderzoek en ontwikkeling, inkomende kwaliteitscontrole, productiesturing, onderwijs en opleiding. 
ISO 75 en ISO 306 met HDT/Vicat instrumenten

Overzicht van HDT en Vicat testtoestellen

De instrumenten zijn beschikbaar in verschillende versies, met tot 6 meetstations naargelang de behoefte. Met een PC kan de test makkelijk ingesteld worden en kunnen de meetwaarden weergegeven worden (optie).

Informatie beschikbaar voor download

Heat deflection temperature HDT/Vicat softening temperature ISO 306, ASTM D1525, ISO 75, ASTM D648

Bepalen van de Heat Deflection Temperature

In vele toepassingen worden hoge eisen gesteld aan de weerstand van een kunststof tegen hitte. Een belangrijke waarde met betrekking tot de temperatuurweerstand van kunststoffen is de heat deflection temperature. Dit kan worden onderverdeeld in Vicat softening temperature en HDT (heat deflection temperature). In beide methoden wordt een oliebad opgewarmd met een bepaalde snelheid. De norm beschrijft de temperatuur waarbij een bepaalde doorbuiging of indringdiepte wordt bereikt.

 • Vicat softening temperature volgens ISO 306 en ASTM D1525 (VST: Vicat softening temperature)
 • Vicat softening temperature zoals beschreven in ISO 306 en ASTM D1525 als "droge methode"
 • Heat deflection temperature HDT ISO 75, ASTM D648 (HDT: Heat Deflection / Distortion Temperature)

Vicat (VST)

Vicat softening temperature (VST) volgens ISO 306

Vicat softening temperature (VST) volgens ISO 306

Testprocedure

Het indruklichaam wordt op het kunststof sample geplaatst en belast met een bepaald testgewicht. Het sample wordt vervolgens opgewarmd aan een vastgelegde snelheid. De VST wordt bereikt wanneer de naald 1 mm diep doorgedrongen is.ISO 306 en ASTM D1525 zijn identiek op vlak van testprocedure.

 • ISO 306 maakt onderscheid tussen 2 procedures en 2 verwarmingssnelheden, in totaal dus 4 verschillende testmethodes:
 • Methode A = 10 N belasting, verwarmingssnelheid 50 K/h
 • Methode A = 10 N belasting, verwarmingssnelheid 120 K/h
 • Methode B = 50 N belasting, verwarmingssnelheid 50 K/h
 • Methode B = 50 N belasting, verwarmingssnelheid 120 K/h

Vicat Dry

Vicat Dry en 'Droge methode'

Vicat Dry en 'Droge methode'

 • Bepaling van de Vicat softening temperature (VST)
 • op thermoplasten volgens ISO 306

Test sequence

Wanneer de verwarmingselementen de starttemperatuur bereikt hebben, worden de samples in de meetstations geplaatst, wordt het toestel pneumatisch gesloten en de in de norm beschreven testgewichten automatisch geplaatst.

Na de voorverwarmtijd onder belasting, worden de verplaatsingssignalen genuld (programmagestuurd) en begint het verwarmingselement aan de voorgeschreven snelheid op te warmen. Zodra de vereiste indrukking in alle stations bereikt is, wordt de verwarming uitgeschakeld en wordt de test beëindigd.

Het afkoelen wordt automatisch gestart, waarna de samples verwijderd kunnen worden.

HDT

Heat deflection temperature volgens ISO 75 (HDT)

Heat deflection temperature volgens ISO 75 (HDT)

Heat deflection temperature (HDT) indicates the relative behavior of different types of material under load at elevated temperatures. It is determined for materials such as thermoplastics, hard rubber and duroplastic laminates.

Testprocedure

A specimen is placed in a 3-point flexure test kit and loaded with the test weight required to achieve the flexural stress specified in the standard. The temperature is then increased at a uniform heating rate of 120K/h. The temperature at which the specimen reaches the deflection specified in the standard is determined.

Testparameters

Deflection
Deflection is specified by ASTM as an absolute deflection of 0.25 mm; ISO standards define an increase in flexural strain of 0.25%.

Specimen positioning
The standard also specifies how the specimen is to be positioned on the anvil: flatwise or edgewise.

Flexural stress
The standards also specify different flexural stresses:

 • ISO
 • Method HDT A: flexural stress = 1.8 MPa
 • Method HDT B: flexural stress = 0.45 MPa
 • Method HDT C: flexural stress = 8.0 MPa
 • ASTM
 • 1.82 MPa and 0.455 MPa
 • Duropl. laminate: 1/1000 of flexural Young's modulus

Test weight
Accurate measurement of specimens before the test, or the use of precisely identical specimens, is therefore extremely important with this method. Use of the standard HDT weight set is only worthwhile if specimen dimensions are adhered to exactly (±0.05 mm). In all other cases the universal set of weights is used.

testXpert III

testXpert III Testsoftware

testXpert III is het resultaat van nauwe samenwerking met gebruikers van software in materiaaltestlabs, en de ervaring van meer dan 35.000 succesvolle testXpert-installaties. testXpert III gebruikt van bij het begin een workflow die gebaseerd is op uw processen om u stap voor stap te begeleiden bij uw tests. Leer testXpert III kennen en ervaar de gebruiksvriendelijkheid.
Structure.Top