Vetokokeet

Veto- ja vetoleikkauskokeet voidaan suorittaa monella eri tavalla.

Yksittäisten filamenttien vetokokeet 

Yksittäisen filamentin halkaisija on mikrometrin kokoluokkaa. Filamentti kiinnitetään ensin pieneen paperiseen kehykseen ISO 11566 -standardin mukaisesti, jonka jälkeen se asetellaan ja kiinnitetään testauslaitteen kiinnittimiin. Kun kehys on leikattu auki, voidaan ominaisuuksien määrittäminen vetokokeella aloittaa.

Vetokokeet suulakevedetyillä GFRP-tangoilla

Näytteen koostumuksesta ja pintarakenteesta riippuen testaus voidaan suorittaa joko kiinnitettävien päiden apuliuskojen avulla, tai ilman apuliuskoja kiinnittimien erityisten leukainserttien avulla, joita on saatavilla hydraulisille tai pneumaattisille näytteenkiinnittimille. Tämä koe on kuvattu standardissa ASTM D3916. 

Vetokokeet monisuuntaisilla laminaateilla

Tekstiilin rakenteesta riippuen monisuuntaiset laminaatit pyritään testaamaan suurilla 25 mm tai jopa 50 mm näyteleveyksillä. Standardin ISO 527-4 mukaan näytteen paksuus voi olla korkeintaan 10 mm. Näytteen suuresta poikkipinta-alasta johtuen voi esiintyä hyvin suuria, yli 300 kN vetovoimia. Venymän mittaamiseen ZwickRoell käyttää venymäliuskoja, mekaanisia ekstensometrejä ( (clip-on, makroXtens, multiXtens) tai optisia ekstensometrejä (videoXtens HP).

Lovivetokokeet (avoimen kolon vetokoe)

Tämä testi mittaa laminaatissa olevan kolon vaikutusta materiaalin vetolujuudelle. Tulokset esitetään yleensä urakertoimena, joka kertoo vahingoittuneen näytteen osan koon suhteessa ehjään osaan. 

Vetokokeet ruuviliitetyille laminaateille (täytetyn kolon vetokoe)

Tässä kokeessa käytetään samaa näytettä kuin lovivetokokeessa, mutta kolo on suljettu ruuviliitoksella.

Aiheeseen liittyviä tuotteita(12)

Ylös