Ekstensometrit ovat ZwickRoell:in ydinosaamista

Venymän mittaaminen on yksi ZwickRoell:in ydinosaamisalueista. ZwickRoell:in tuotevalikoimaan kuuluvissa ekstensometreissä on tarjolla erilaisia tarkkuustasoja, mittaustapoja ja mittausmatkoja. Ekstensometrit jaetaan yleensä kahteen ryhmään sen mukaan, mittaavatko ne venymää, kuroumaa tai jännitystä koskettamalla vai koskettamatta näytettä.

Minkä ekstensometrin tarvitsen?

Ekstensometreihin kohdistuvat odotukset vaihtelevat paljon käyttökohteittain. Tilanteet ja kriteeristöt, joiden perusteella sopivin ekstensometri (venymämittari) valitaan, vaihtelevat suuresti. Venymän mittaamisen reunaehdot määrittyvät testattavan materiaalin ominaisuuksien, näytteen muodon ja koon sekä testaukseen liittyvien standardien perusteella (esim. ISO 6892, ISO 527, ISO 10113). Standardit määrittävät mm. testaustapahtuman kulun, mitattavat asiat ja mittaustarkkuuden, sekä ympäröivät olosuhteet kuten testauksenaikaisen lämpötilan.

ZwickRoell:lla on kattava valikoima ekstensometrejä analogisista Clip-on -laitteista täysin automatisoituihin yleiskäyttöisiin extensometreihin. ZwickRoell:n ekstensometrit on suunniteltu käyttäjää ajatellen. Niiden käyttämisen ja kiinnittämisen näytteeseen tulisi olla mahdollisimman helppoa. Monen vuoden kokemuksemme ekstensometrien kehittämisestä ja lukuisista asennuksista takaavat huippuluokan venymämittaukset. Kehitämme ja valmistamme kaikki tuotteemme alusta loppuun itse. ZwickRoell:n innovaatiot ovat tehneet yrityksestämme useiden alueiden markkinajohtajan.

Tärkeimmät hyödyt ja ominaisuudet: koskettamattomat ekstensometrit

 • Ekstensometri ei aiheuta näytteeseen mitään vaikutusta mittausterien tai kontaktivoimien kautta. Tämä varmistaa, että ekstensometri ei vahingoitu, eivätkä testaustulokset voi vääristyä.
 • Järjestelmien käyttöikä on erittäin pitkä.
 • Koskettamattomat ekstensometrit soveltuvat erityisesti näytteille, jotka iskevät piiskamaisesti murtuessaan (elastomeerit, metallilangat, köydet), sekä herkästi lovettuville ja herkästi murtuville näytteille.
 • Vaaditut tarkkuusluokat 0.5 ja 1 ovat käytettävissä.
 • Ei synny lämpösiltoja, kun käytetään olosuhdekammioita, koska mittaus tapahtuu ikkunan kautta.
 • Valittava mittapituus:
 • Mittamerkintöjen asettaminen sopivin välimatkoin
 • Ei tarvetta mittamerkinnöille: käytetään pinnan luonnollisia muotoja (esim. betoniteräksen uurteet)
 • Hyödynnetään ulkopinnan kuviointia ja laservaloa
 • Standardinmukaisten testaustulosten lisäksi koskettamattomat ekstensometrit tuottavat muuta hyödyllistä tietoa, kuten
 • Kaksiaksiaalinen venymä: Poikittaisvenymän ja pinta-alan pienenemisen määrittäminen
 • Venymän jakautumisen mittaaminen
 • Taipuman mittaaminen
 • Paikallisten venymien määrittäminen näytteen pinnalla käyttäen kaksiulotteista pistematriisia
 • Livekuvan nauhoittaminen ja tallentaminen, minkä perusteella koe voidaan tarvittaessa uusia muutetulla mittausalueella
 • Videopohjainen dokumentointi

Saksassa valmistettua laatua

Valmistamme tuotteemme mahdollisimman huolellisesti ja tarkasti, ja testauslaitteemme edustavat uusimpia teknisiä innovaatioita, toimialasta riippumatta. Koestuskoneemme heijastelevat mitä suuremmissa määrin "Made in Germany” mukaista laatua. Kaikki testausjärjestelmämme on valmistettu EU:n konedirektiivin mukaisesti.

Koe tämä kaikki itse jokavuotisessa testXpo-näyttelyssämme Saksan Ulmissa.

Tohtori Jan Stefan Roell
testXpo-teltta
 • Made in Germany
 • Turvallisuutta koko testausjärjestelmälle
 • Ergonominen käyttöperiaate
 • Joustava ja valmiina myös tulevaisuuden testaustarpeisiin

Aiheeseen liittyviä tuotteita(4)

Ylös