Ekstensometrit ovat ZwickRoell:in ydinosaamista

Venymän mittaaminen on yksi ZwickRoell:in ydinosaamisalueista. ZwickRoell:in tuotevalikoimaan kuuluvissa ekstensometreissä on tarjolla erilaisia tarkkuustasoja, mittaustapoja ja mittausmatkoja. Ekstensometrit jaetaan yleensä kahteen ryhmään sen mukaan, mittaavatko ne venymää, kuroumaa tai jännitystä koskettamalla vai koskettamatta näytettä.

Aiheeseen liittyviä tuotteita(4)

Ylös