Ohuiden levyjen ja muovikalvojen testaaminen

Muovikalvot ovat osa arkeamme. Käytämme niitä ruoan paketointiin, ostosten kantamiseen kaupasta kotiin, sekä kasvihuoneissa ja pelloilla kasvatettujen vihannesten peittämiseen. Kalvopakkaukset ovat tavallisia lääketieteen tuotteilla, ja ne pelastavat henkiä. Myös rakennusteollisuus käyttää monia erilaisia kalvoja. Ne toimivat kosteuseristeinä, jotka varmistavat että kattomme eivät vuoda, ja estävät vettä vaurioittamasta kotiemme seiniä. Pitkälle kehitettyjä muovikalvoja käytetään urheilualueiden kattamiseen, mikä mahdollistaa uudenlaista arkkitehtuuria.
Image Einleitung Tafel Folie

Nykypäivänä kalvot ovat teknisesti kehittyneitä tuotteita, joilla on monia erilaisia ominaisuuksia. Massatuotannossa käytetään edullisia muoveja, kuten PE, PP, PVC ja PS, halutusta tiheydestä riippuen. Tilanteissa, joissa tarvitaan erityisominaisuuksia kuten sitkeyttä, läpäisevyyttä, tai valonkestävyyttä, käytetään korkealaatuisempia polymeerejä kuten eri polyestereitä, esim. PTFE tai ETFE. Kattojen vesieristyksessä käytetään EPDM- ja EVA-kalvoja. Monikerroksiset kalvot yhdistävät erilaisia ominaisuuksia, kuten lujuus, läpäisevyys kaasuille ja bakteereille, sekä soveltuvuus elintarvikekäyttöön.

Ohuet, korkeintaan 1 mm paksut levyt toimivat lähtömateriaaleina monille pakkaustekniikan ontoille rakenteille, jotka tuotetaan lämpömuovauksella tai puristusmuovauksella.

Koska kalvoja ja niiden valmistusmenetelmiä on niin monia erilaisia, myös erilaisia testausmenetelmiä on paljon. Näiden kokeiden tavoitteet voivat erota kovasti toisistaan.

Saapuvan tavaran tarkastamisessa testataan yleensä ensin raaka-ainetta. Tässä vaiheessa määritetään muovirakeen sulaindeksi — tarkemmin ottaen sulamassavirta.

Toisessa vaiheessa muovikalvot testataan suulakepuristamisen tai puhallusmuovauksen jälkeen. Kalvon paksuuden lisäksi tarvitaan tietoa myös monista muista mekaanisista ominaisuuksista. Näitä ovat lujuus, venymä, myötöraja, sekä vetomoduuli kalvon pituus- ja poikittaissuunnissa. Iskusitkeys on myös tärkeä ominaisuus, ja se määritetään iskukokeilla. Kerrosten välinen adheesio on tärkeä tekijä monikerroksisilla kalvoilla.

Muovauksen aikana ja sen jälkeen huomio on kuitenkin muissa ominaisuuksissa. Näitä ovat mm. liimautuvuus, hitsattavuus, sekä yhteenliimautuvuuden ja yhteenhitsautuvuuden lujuus. Jos aiotaan paketoida teräviä esineitä, mitataan kalvon lävistyslujuus. Kitkakertoimen tunteminen on tärkeää pakkauskoneiden ja kalvojen painettavuuden kannalta. Myös valon ja kosteuden muutoksen vaikutus on tärkeää arvioitaessa ohuita levyjä ja muovikalvoja.

ZwickRoell testausjärjestelmät on suunniteltu näitä vaatimuksia silmällä pitäen, ja ne mahdollistavat monenlaisten mekaanisten kokeiden suorittamisen:

  • Sulaindeksilaitteet mahdollistavat saapuvan rakaa-aineen testaamisen.
  • ZwickRoell koestuskoneet tarjoavat tarkat ja luotettavat mittaukset mm. seuraaville tekijöille: jännitys-venymä -ominaisuudet, kerrostenväliset adheesiovoimat, kitkakertoimet, läpäisykestävyys ja taipumisominaisuudet.
  • Virumiskoestuskoneet mahdollistavat virumisominaisuuksien mittaamisen huoneenlämpötilassa ja käyttölämpötilassa.
  • Iskuvasaroita käytetään iskulujuusarvojen määrittämiseen, yleensä iskuvetokokeen avulla.
Ylös