Automaattiset testausjärjestelmät

Automaattiset testausjärjestelmät varmistavat vaativienkin testausvaatimusten noudattamisen ja tehokkaan toiminnan. Viime vuosina tarvittavien kokeiden määrä on jatkuvasti kasvanut. Samaan aikaan tehokkuusvaatimukset edellyttävät näytteiden entistä nopeampia läpäisyaikoja.
Automaattinen roboTest P -testausjärjestelmä metallien testaamiseen
Kevytrobotti roboTest N muovisten näytteiden vetokokeisiin

ZwickRoell automaatio

ZwickRoell-automatisointiratkaisuissa testaamista odottavat näytteet ladotaan manuaalisesti näytemakasiineihin. Tästä eteenpäin kaikki tapahtuu automaattisesti, pitäen sisällään myös näytteiden osien lajittelun kun sitä tarvitaan. Tämä vapauttaa osaavan laboratoriohenkilökunnan rutiininomaisesta työtä haastavampiin tehtäviin. Automaattiseen testaustapahtumaan voidaan integroida myös uusia mittaus- ja testauslaitteita tarpeen mukaan. Erityisesti ZwickRoell:n poikkipinta-alan mittauslaite neljällä itsenäisesti toimivalla ja automaattisella mittausanturilla auttaa varmistamaan tarkan poikkipinta-alan määrityksen. Graafiset visualisoinnit välittävät järjestelmän tilan reaaliaikaisesti mobiililaitteille, kuten PC-tableteille. Tämä mahdollistaa prosessin täyden hallinnan kaikilla nykyaikaisilla selainohjelmilla. Visualisointi lisää automaattisen testausjärjestelmän tehokkuutta ja vähentää seisokkiaikoja. Automaattisen testausjärjestelmän modulaarinen rakenne mahdollistaa koestuskoneen käyttämisen manuaaliseen testaamiseen aina, kun sille on tarvetta.

Robotisoitu testausjärjestelmä metalleille

Robotisoidun testausjärjestelmän modulaarinen rakenne mahdollistaa koestuksen suorittamisen tehokkaasti ja toistettavasti. Yksilöidyt ratkaisut voidaan yhdistää käyttämällä vakioituja komponenttejä. Asiantuntijamme varmistavat automaattisen testausjärjestelmän käyttövarmuuden.

Robotisoitu testausjärjestelmä muoveille

Robotisoidun testausjärjestelmän modulaarinen rakenne mahdollistaa tarvittavan koestuksen suorittamisen tehokkaasti ja toistettavasti monenlaisissa käyttökohteissa:

 • Kestomuovit ja kertamuovattavat muovit
 • Kalvot/ohutlevyt
 • Polymeerivaahto
 • Elastomeerit
 • Komposiitit

Robotisoitu testausjärjestelmä lääketieteen käyttökohteisiin

Erityisesti lääketieteen tutkimuksissa luotettavat testitulokset ovat avainasemassa. Robotisoitu testausjärjestelmä voidaan mukauttaa yksilöityihin käyttökohteisiin, koska se on suunniteltu modulaariseksi. Esimerkkejä tyypillisistä käyttökohteista:

 • Autoinjektorien koestus
 • Annostelukynät
 • Ruiskut

Robotisoitu testausjärjestelmä tekstiileille

Tekstiili näytteiden heilunta muodostaa erityisen haasteen automaattiseen näytteen asettamiseen. RoboTest F:n erityinen kiinnitin järjestelmä mahdollistaa jopa tekstiilien tarkan ja luotettavan asemoinnin koestuskoneeseen.

Robotisoitu testausjärjestelmä komponenteille ja yksilöityihin automaatioihin

Robotisoitua testausjärjestelmää voidaan käyttää veto-, puristus ja toimintakokeisiin komponenteille. Robottia voidaan käyttää myös yksilöityidyissä käyttökohteissa, kuten rautamalmipellettien koestuksiin, testaukseen suojatuissa tiloissa, pinnankarheuden tai kovuuden mittaamiseen.

Robotisoidun testausjärjestelmän modulaarinen rakenne mahdollistaa koestuksen suorittamisen tehokkaasti ja toistettavasti. Yksilöidyt ratkaisut voidaan yhdistää käyttämällä vakioituja komponenttejä.

Automaation hyödyt

ZwickRoell:lla on erittäin laaja valikoima erilaisia automaattisia testausjärjestelmiä kaikkiin mahdollisiin käyttökohteisiin.

 • Näytteiden rinnakkaisen käsittelyn ansiosta ZwickRoell-automaatiojärjestelmät tuottavat testaustuloksia paljon nopeammin kuin perinteisiin automaatio-ohjelmistoihin perustuvat ratkaisut.
 • Graafiset visualisoinnit välittävät järjestelmän tilan reaaliaikaisesti mobiililaitteille, kuten iPadeille.
 • Käyttäjien vaikutukset poistamalla saavutetaan testitulosten äärimmäinen toistettavuus.
 • Osaava laboratoriohenkilökunta vapautuu rutiininomaisesta työstä haastavampiin tehtäviin.
 • 24/7 toimiva järjestely varmistaa testauslaboratorion korkean käyttöasteen.
 • Robotisointiin perustuvien testausjärjestelmien päätavoitteet: Parantaa testauksen laatua, lisätä tuottavuutta, luoda joustavuutta.
 • ZwickRoell:lla on yli 30 vuoden kokemus yli 600 automaattisen testausjärjestelmän toimittamisesta eri puolille maailmaa. 
automaattinen roboTest L-testausjärjestelmä

Toimitamme vuosittain 40 uutta automaattista järjestelmää, ja meillä on yleensä aina yksi myös esittelyvalmiina.

Manuaalinen testaus yhdistettynä automaattisen testausjärjestelmään

Automatisoidussa testausjärjestelmässä käyttäjän manuaalinen testaus on mahdollista milloin tahansa.

Näytteiden manuaalista testausta varten robotti siirretään turva-pysäköinti asemaan tai liitäntä poistetaan. Operaattori asettaa näytteen käsin ja käynnistää testin testXpert:llä

Automatisoidussa testausjärjestelmässä käyttäjän manuaalinen testaus on mahdollista milloin tahansa.
Manuaalisessa testauksessa operaattori asettaa näytteen käsin ja käynnistää testin testXpert:llä

Kiinnostavat automaattisten testausjärjestelmien asiakasprojektit

Lue lisää kuinka asiakkaamme hyödyntävät automaattisia testausjärjestelmiä.
Ylös