Muovattavien muovien automaattinen testaaminen

"Automaatio vähentää testaustulosten tilastollista hajontaa."
roboTestR_muovien automatisoitu vetokoe, taivutuskoe – näytemakasiini

Testaustulosten toistettavuus on muoviteollisuuden materiaalien tuottajien ja käsittelijöiden kannalta tärkeää. Se varmistaa tiukkojen sietorajojen luotettavan valvonnan. Monet tutkimuslaitokset käyttävät ZwickRoell:in automatisoituja roboTest-sarjan koestuskoneita. 

Käyttäjän vaikutus testaustuloksiin minimoituu, kun jokainen näyte testataan täysin samalla tavalla. Tämä tekee testaustuloksista toistettavampia ja tilastollisesti luotettavampia.  Automaattisella testauksella on monia muitakin etuja.

Tässä muutamia esimerkkejä:

 • Laboratoriohenkilökunnan aikaa vapautuu rutiininomaisesta työstä tuottavampaan työhön.
 • ZwickRoell:in robotisoidut testausjärjestelmät testaavat kokonaisen näytesarjan yön aikana käyttäjää tarvitsematta.
 • roboTest-järjestelmien kuoletusaika riippuu näytteiden määrästä, mutta se on useimmiten alla kaksi vuotta.
 • Lokikirja-toiminnon avulla kunkin yksittäisen kokeen testausolosuhteet voidaan jäljittää. 
 • Yksi järjestelmä kykenee yhdistämään monia eri koetyyppejä, kuten vetokokeet, taivutuskokeet ja kovuusmittaukset.
 • Testaustulokset voidaan siirtää suoraan korkeamman tason tietokonejärjestelmään.

Vakiomuotoisia automaattisia roboTest testausratkaisuita on saatavilla seuraaville koetyypeille:

 • Vetokokeet
 • Taivutuskokeet
 • Puristuskokeet
 • Iskukokeet
 • Kovuusmittaukset

ZwickRoell:in asiakkaat hyötyvät laajasta kokemuksestamme. Olemme onnistuneesti asentaneet satoja automatisoituja testausjärjestelmiä. Ne ovat käytössä koeteltuja ja hyväksi havaittuja. ZwickRoell on valmistanut automatisoituja testausjärjestelmiä yli 35 vuoden ajan.

Ylös