Muovit

Muovien testausvälineiden kehitystyön parissa työskentelee meillä n. 100 työntekijää. Tuotteidemme taustalla on vankka kokemus, ja ne on kehitetty läheisessä yhteistyössä asiakkaidemme kanssa. Tarjoamme monia eri tuotemallistoja, joista löydät yksilöllisten tarpeidesi mukaiset testausjärjestelmät.
Muoviteollisuuden testausratkaisut

Yksi erityisistä vahvuusalueistamme on muovattavien materiaalien ominaisuuksien luonnehdinta mm. standardien ISO 10350 (yksi tutkittava piste), ISO 11403 (monta pistettä) ja ISO 17282 (suunnitteludata) mukaisesti. Monet näistä tuloksista saadaan ZwickRoell:in testauslaitteilla, ja ne ovat saatavilla CAMPUS-ryhmän verkkosivuilta, www.campusplastics.com.

Toinen keskeinen ja laaja osa-alue on tuotteiden ja komponenttien testaaminen. Näytteet irrotetaan valmiista tuotteista, joiden eri osat testataan, tai vaihtoehtoisesti voidaan suorittaa koko tuotteen toiminnallista testausta mekaanisesti kuormittamalla. Esimerkkejä testattavista kohteista ovat muovikalvot ja -pakkaukset, muoviputket ja -tangot, kovat ja pehmeät vaahtomuovit, sekä monet erilaiset istuimet.

Kestomuovit ja kertamuovattavat muovit

Muovattavien materiaalien testauksessa keskeistä on eri testaajien tulosten hyvä vertailukelpoisuus. Näytteiden tuottaminen, näytteiden muodot ja testaustapahtumat on kaikki määritelty yksityiskohtaisesti. Sekä toistettavuudelle että jäljitettävyydelle asetetaan tarkkoja vaatimuksia. Laadunhallinnassa arvioidaan mitattujen arvojen muuttumista tietyn ajan kuluessa.

Puolivalmisteet ja valmiit komponentit

Valmiista komponenteista tai puolivalmisteista otettujen näytteiden testaamiseen liittyvät tavoitteet eroavat huomattavasti muovattavien materiaalien testaamisen tavoitteista. Muovattavien materiaalien testaaminen tuottaa vertailukelpoista dataa. Tätä dataa voidaan käyttää materiaalien vertailemiseen. Vastaavien ominaisarvojen laskeminen valmiille tuotteille ei useimmiten ole mahdollista.

Tämän vuoksi puolivalmisteille ja valmiille osille asetettavat tavoitteet ovat erilaisia.

Ohuet levyt ja muovikalvot

Muovikalvot ovat osa arkeamme. Käytämme niitä ruoan paketointiin, ostosten kantamiseen kaupasta kotiin, sekä kasvihuoneissa ja pelloilla kasvatettujen vihannesten peittämiseen. Kalvopakkaukset ovat tavallisia lääketieteen tuotteilla, ja ne pelastavat henkiä. Myös rakennusteollisuus käyttää monia erilaisia kalvoja.
Lisätietoja

Kovien ja pehmeiden polymeerivaahtojen testaaminen

Pehmeää ja elastista vaahtoa käytetään autojen istuimien pehmusteissa, huonekaluissa, patjoina, sekä ääni- ja lämpöeristeenä.

Kovia vaahtoja käytetään lämpö- ja äänieristeenä, komposiittien ydinaineina, sekä raaka-aineena esimerkiksi tienrakennuksessa.

Lisätietoja

Muoviputket

Termoplastisista polymeereistä tai lasikuiduilla vahvistetuista muoveista valmistettuja putkijärjestelmiä käytetään pääasiassa veden tai kaasujen kuljettamiseen, ja niihin kohdistuu tiukkoja laatuvaatimuksia. Laajasta käyttökohteiden ja materiaalien kirjosta johtuen muoviputkien testaamiseen liittyy monia eri kansallisia ja kansainvälisiä standardeja. Testaaminen kohdistuu sekä muovin materiaaliominaisuuksiin, että valmiiden putkien suoritusarvoihin. ZwickRoell:in koestuskoneet soveltuvat monien eri kokeiden suorittamiseen.
Lisätietoja
Ylös