Metallien testaaminen

Metallit ovat, ja tulevat aina olemaan tärkeitä rakennusmateriaaleja, joita käytetään ympäri maailman. Suuri osuus teräksistä voidaan kierrättää lukuisia kertoja, mikä tekee niistä myös kestävän kehityksen periaatteiden mukaisia materiaaleja. Niiden materiaaliominaisuuksien ymmärtäminen on ehdottoman tärkeää suunnitteluinsinööreille ja materiaalien käyttäjille. Materiaalin ominaisuudet selvitetään mekaanis-teknisellä aineenkoestuksella, jossa koestuskone kuormittaa materiaalia kunnes se murtuu. ZwickRoell-konsernin koestuskoneet varmistavat luotettavat ja vertailukelpoiset mittaustulokset, jotka tuotetaan kansainvälisiin standardeihin perustuvilla testausmenetelmillä.
ISO 6892, ASTM E8 vetokokeet metalleilla

Standardoitua aineenkoestusta metalliteollisuuden eri osa-alueilla ZwickRoell:n koestuskoneilla

  • Koestuskoneen asettaminen standardien mukaisesti
  • Standardien vaatimukset täyttävä testausohjelmisto
  • Standardinmukaiset ja mukautetut esiasetukset tekevät käyttämisestä helppoa
  • Standardinmukainen testaustulosten nimeäminen
  • Standardinmukainen testausraporttien luominen

Standardi kuvaa materiaaliominaisuuksien määrittämiseen käytettyjen koemenetelmien yleiset vaatimukset. ZwickRoell:n testauslaitteet on suunniteltu täyttämään sekä standardien että asiakkaiden niille asettamat vaatimukset. Näiden vaatimusten täyttämiseksi testausohjelmisto käyttää niin sanottuja pääohjelmia, joissa määritellään testauksen kulku ja tärkeät esiasetukset valmiiksi, ja jotka pyytävät käyttäjää tarvittaessa syöttämään puuttuvat tiedot.

Litteiden tuotteiden testaaminen

Litteät tuotteet ovat valmiita tuotteita tai puolivalmisteita joiden leveyden ja paksuuden välinen suhde on suuri. 

Pitkien tuotteiden vetokokeet

Pitkät tuotteet ovat metallisia valmistuotteita tai puolivalmisteita, joiden leveys ja paksuus ovat suunnilleen yhtä suuria.

Puolivalmisteiden testaaminen

Metalliset puolivalmisteet ovat tuotteita, jotka on joko varastoitu myöhempää muokkausta varten, tai jotka kuljetetaan muihin yrityksiin jatkotyöstettäviksi.
Ylös