Testaus autoteollisuudessa

Globaali kilpailu ajoneuvoteollisuudessa on tiukkaa. Tämä on lisännyt tietokonepohjaisten suunnittelumenetelmien suosiota. Näitä simulointimenetelmiä on välttämätöntä täydentää oikeassa maailmassa tapahtuvalla testauksella tuotteen eri kehitysvaiheissa.

Korin testaaminen

Kiristyvien matkustajien suojaamista, rakenteiden keveyttä, ja toiminnallisuutta koskevien vaatimusten vuoksi nykyaikaiset autojen korit ovat enenevässä määrin monista eri materiaaleista koostuvia, hyvin monimutkaisia rakennelmia.  Tämän takia nykypäivänä käytetään perinteisten teräslajien lisäksi lujia ja erittäin lujia teräs- ja alumiinilajeja, sekä enenevässä määrin myös kuituvahvisteisia muoveja. ZwickRoell:n erittäin tarkka testausteknologia tukee näiden edistyneiden, monista materiaaleista koostuvien komposiittien suunnittelua.

Moottorit ja käytöt

Käyttökoneistot ovat intensiivisen kehityksen kohteena, ja tavoitteena on tehokkaan liikkumisen mahdollistaminen entistä pienemmillä päästöillä. Koon pienentäminen on keskeisessä asemassa pyrittäessä maailmanlaajuisiin päästövähennystavoitteisiin. Moottorit toisaalta pienenevät ja kevenevät koko ajan, mutta samaan aikaan niistä on tulossa aiempaa monimutkaisempia johtuen uusista ominaisuuksista, kuten ahtimista, käyttöparametrien optimoinnista, sekä hybridisoinnista. Tämä asettaa haasteita käytettäville materiaaleille. ZwickRoell:n luotettavia testaustuloksia tuottava testausteknologia tukee tätä kehitystyötä.

Rungon testaaminen

Runko on ajoneuvon tiehen kosketuksissa oleva osa, joka määrittää sen tärkeitä ominaisuuksia, kuten dynamiikkaa, turvallisuustekijöitä, ajomukavuutta, sekä polttoainetaloutta. Koska niiden rakenne on turvallisuuden kannalta kriittisen tärkeä, on niiden luotettavuuden arvioiminen keskeistä kehitettäessä uusia materiaaleja ja valmistustekniikoita. 

Sisätilan ja turvalaitteiden testaaminen

Turvallisuus yhdistettynä toiminnalliseen ympäristöön: ajoneuvon sisätila ei ole vain matkustajia varten, vaan sillä on hätätilanteessa keskeinen rooli myös selviytymisen kannalta. Se suojaa matkustajia ulko-osansa jäykkyyden avulla, sekä muovautuvan panelointinsa ansiosta. Se tarjoaa myös tilan aktiivisille ja passiivisille turvavarusteille, sekä monille ajamiseen ja ajonhallintaan liittyville järjestelmille.
Ylös