Taivutuskoe

ISO 178 ja ASTM D790

Muovien kolmipistetaivutuskoe, ISO 178 ja ASTM D790
Tutkittaessa muovattavia materiaaleja, näytepala irrotetaan tutkittavan materiaalikappaleen keskeltä standardin ISO 20753 mukaisesti. Tällä varmistetaan, että polymeerien rakenne on sama sekä taivutuskokeessa että vetokokeessa. Laskettaessa taivutusjännitystä ja venymää, ei yleensä oteta huomioon pieniä taipumia eikä tukikohdissa esiintyvää kitkaa. Tästä syystä standardit rajoittavat menetelmän taivutusvenymän 3,5 %:iin, mikä vastaa 6 mm korkeiden ISO-näytteiden 6 mm taipumaa. Standardien hyväksymä laskentavirhe on alle 1 %:ia mitatusta arvosta. Tarvitaan erityistä huolellisuutta, kun näytettä mitataan taivutuskoetta varten. Koska näytteen paksuus huomioidaan korottamalla se toiseen potenssiin taivutusjännitystä laskettaessa, myös mittausvirhe nousee toiseen potenssiin. Vain 0,1 mm mittausvirhe 4,0 mm korkealla näytteellä tuottaa taivutusjännitykseen n. 5 %:in virheen.
Kuva - kolmipistetaivutuskoe huoneenlämpötilassa, ISO178, ASTM D790

Taivutuskokeen tulokset osoittavat materiaalin käyttäytymisen, erityisesti näytteen pinnan läheisyydessä. Taipumat ovat kooltaan noin neljä kertaa suurempia kuin venymät vetokokeessa. ZwickRoell:in koestuskoneet kykenevät kompensoimaan kuormituskehän, voima-anturin ja taivutustyökalun muodonmuutoksen testXpert-ohjelmiston avulla. Mittaus onnistuu riittävällä tarkkuudella koestuskoneen poikkipalkin siirtymäanturilla. Koneen käyttö on helppoa, erityisesti laadunvalvonnassa. Jos vaaditaan korkeaa vertailtavuutta, suosittelemme käyttämään ekstensometria, joka mahdollistaa näytteen taipuman kuormituksettoman mittaamisen näytteen alapuolelta. ZwickRoell tarjoaa vetoanturinvarsien sijaan taivutuskokeiden anturinvarsia käytettäväksi automaattisten ekstensometrien, kuten makroXtens ja multiXtens kanssa.

Retrofit_veto_taivutus
Taivutustyökalumme tärkeimpiä ominaisuuksia ovat erinomainen mittaustarkkuus ja tarkat yhdensuuntaisuusominaisuudet. Tukien täytyy olla keskenään ja painimen kanssa täysin yhdensuuntaisia. Jännitys-venymä-käyrässä kulmavirheet voivat aiheuttaa "käyräjalan", mikä voi merkittävästi vääristää moduulin määrittämistä. Säädettävät tuet ja tarkat mitta-asteikot tekevät tästä huomattavasti helpompaa. Tukien pysäyttimet tekevät näytteen asemoinnista sekä tarkkaa että helppoa.

1:58

3-point flexure test on plastics

3-point flexure test on plastics with makroXtens to ISO 178

Ylös