Tee metallien standardinmukaisesta testauksesta helppoa

testXpert III tarjoaa yli 600 standardienmukaista testausohjelmaa, joiden joukosta löydät lähes minkä tahansa standardin mukaisen kokeen. Standardinmukaisuus on taattu, ja testaustulokset ovat varmasti tarkkoja, toistettavia, jäljitettäviä, ja kelpaavat maailmanlaajuisesti. 

 • kimmokertoimen määrittäminen kaksipuoleisesti ISO 6892-1 mukaisesti 
 • validointi ISO 6892-1/TENSTAND mukaisesti
 • erinomainen venymäohjaus ISO 6892-1 A(1), ASTM E 8 ja EN 2002-001 mukaisesti
 • optimaalisen venymänopeuden automaattinen arviointi aiempien kokeiden perusteella ISO 6892-1 menetelmän A(2) mukaisesti

testXpert tarjoaa esivalmisteltuja pääohjelmia (Master Test Program) yksilöllisiin tai standardista poikkeaviin veto-, puristus-, ja taivutuskokeisiin, sekä syklisiin kokeisiin ja repeämän kasvu-, adheesio-, ja irtivetokokeisiin.

Metals_Range_Allround_WEB

Venymäohjaus testXpert III -testausohjelmistolla

testXpert III -testausohjelmisto ja sen Tensile Master -ohjelma varmistavat, että kaikki vetokokeiden DIN EN ISO 6892-1 standardin asettamat vaatimukset täytetään. Näitä ovat muun muassa:

 • Tapahtumaohjatut ja siten automaattiset ja standardinmukaiset testausnopeuden muutokset ReH, ReL tai Rp ja Rt määrittämisen jälkeen.
 • Tapahtumaohjatut ja siten automaattiset ja standardinmukaiset käytön ohjaustyypin muutokset, joilla optimoidaan (lyhennetään) testausaikaa. Tämä on erityisen tärkeää automaattisilla testausjärjestelmillä, jotka käsittelevät suuria määriä näytteitä.
 • Mukautuva ohjaus ottaa automaattisesti huomioon erilaiset näytteiden muodot (poikkipinta-ala) ja materiaaliominaisuudet (lujuus), ja poistaa siten tarpeen käyttäjän toimenpiteille ja käyttäjävirheen mahdollisuuden.

Lisää testXpert III:n etuja

Visual connection_series_ISO 6892-1_EN

Testausohjelmisto on helppo ja intuitiivinen käyttää, ja se tarjoaa myös lisäominaisuuksia, kuten:

 • vaihtaminen muuhun standardinmukaiseen ohjaukseen on erittäin helppoa (matka- tai voimaohjaus)
 • käytettyjen testausnopeuksien automaattinen kirjaaminen
 • testausparametrien asettaminen
 • testausraporttien luominen
 • näytteen ominaisuuksien vienti
 • vienti tietokantoihin
 • käyttäjän omien testausohjelmien määrittäminen
 • käyttö onnistuu jopa vain yhtä nappia painamalla
 • ohjelmistoalgoritmien validointi TENSTAND raakadatalla kansainvälisesti sovittujen tulosten mukaisesti

TENSTAND ohjelmiston validointi

Varmasti luotettavat testaustulokset ja validointi ISO 6892-1/TENSTAND mukaisesti 

Kun suoritetaan metallien standardinmukaisia vetokokeita ISO 6892-1 mukaisesti, omia tuloksia on mahdollista verrata National Physical Laboratory:n tuloksiin. Tätä kansainvälisesti tunnustettua raakadataa käytetään vetokokeiden tulosten toistettavuuden ja ominaisarvojen laskemisen varmistamiseen. Nämä tulokset voidaan vahvistaa TENSTAND-ohjelmistovalidoinnilla.

 • National Physical Laboratory (NPL) on Yhdistyneen kuningaskunnan kansallinen mittanormaalilaboratorio, ja se on myös maailman johtava tarkkojen mittausstandardien, tieteen ja tekniikan tutkimuskeskus.

Varmista testaustuloksesi vertaamalla NPL:n tuloksiin TENSTAND-ohjelmistovalidoinnilla.

 • Vertaa tuloksiasi ASCII-tietoaineistoon
 • Lataa se testXpert III:een ja laske tuloksesi 
 • Lataa ASCII-tietoaineisto NPL:ltä 
TENSTAND

Jos testaustuloksesi ovat vertailukelpoisia TENSTAND kanssa, voit olla varma että ne ovat toistettavia.

Tietojen automatisoitu tuonti ja vienti

testXpert III vähentää syöttövirheitä, lisää testaustoiminnan tehokkuutta, ja keskustelee saumattomasti erilaisten IT-järjestelmien kanssa automatisoitujen tuonti- ja vientitoimintojen avulla.

 • Kaikki testaukseen liittyvä data voidaan viedä nopeasti ja suoraan ERP-järjestelmiin, tietokantoihin tai ulkoisille laitteille.
 • Data voidaan viedä ohjelmaan, jota olet tottunut käyttämään datan analysointiin.
 • Testausraporttien mukauttaminen on tarvittaessa nopeaa — testXpert III vie kaikki tiedot automaattisesti, kun asetukset on kerran määritetty.
 • testXpert III synkronoi ulkoiset anturit ja mittausvahvistimet samanaikaisesti.
ZIMT Editor

ZIMT - ZwickRoell:in ohjelmointikieli aineenkoestukseen

 • ZIMT on joustava ohjelmointikieli, jonka avulla voi vapaasti käsitellä testausdataa ja testXpert III:n kaikkia eri toimintoja.
 • ZIMT mahdollistaa erilaisten monimutkaistenkin laskujen ja arviointimenetelmien määrittämisen vapaasti.
 • ZIMT:in avulla rakennettuja arviointialgoritmeja voidaan käyttää myös aiemmin kerätyn testausdatan analysointiin.
Ylös