Jousien testaaminen

Usean kanavan jousikokeet

Usean kanavan mittausalusta mahdollistaa puristuskierrejousien voimavektorin määrittämisen (käytetään venttiilien jousina ja joustintukijousina). Vakiomuotoiset testausjärjestelmät varustetaan tätä varten kuuden tai yhdeksän komponentin voimalevyllä. Tämä mahdollistaa jousen leikkauspisteiden määrittämisen, ja voiman määrittämisen sen komponenttien perusteella, kun jousta kuormitetaan puristusvoimalla. Näiden ominaisarvojen määrittäminen on tärkeää seuraavien laatua kuvaavien ominaisuuksien kannalta: kitka, kuluma ja käyttöikä.

Pneumaattisten jousien testaaminen

Pneumaattisten jousien testaaminen eri lämpötiloissa 

Tämä testausjärjestelmä mahdollistaa pneumaattisten jousien viskoelastisten ja väsymisominaisuuksien määrittämisen eri lämpötiloissa. Järjestelmän perustana toimii servohydraulinen koestuskone, jossa on hydrostaattinen rullalaakerointi. Erityinen puristuslaite (T-uritettuun aluslevyyn kiinnitettynä) mahdollistaa erikokoisten ja -muotoisten pneumaattisten jousien kiinnittämisen. Työkalu on varustettu kahdella jousen halkaisijan mittaamiseen tarkoitetulla mitta-anturilla. Koko työkalu voidaan laittaa olosuhdekammioon lämpötilavälillä -80 – +250 °C.
312_Pneumaattiset_jouset_02
312_Pneumaattiset_jouset_01

Pneumaattisten jousien moniaksiaalinen testaaminen

Pneumaattisten jousien moniaksiaalinen kuormittaminen standardin EN 13597 mukaisesti 

Testausjärjestelmä tukee pneumaattisten jousien laadunvarmistus- ja kehitystyötä. Se koostuu lattiamallisesta 250 kN maksimivoiman koestuskoneesta. Se on varustettu ylimääräisellä vaakasuuntaisella 50 kN maksimivoiman elektromekaanisella käytöllä, sekä mittausalustalla, jossa on viisi voima-anturia (kolme pystysuuntaista ja kaksi vaakasuuntaista). Pneumaattisten jousien aksiaaliset ja vaakasuuntaiset jäykkyysominaisuudet määritetään pysty- tai vaakasuuntaisella kuormituksella, tai yhdistetyllä kuormituksella. Seuraavia kanavia voidaan hallita itsenäisesti:

  • Voima ja matka, pystysuunnassa
  • Voima ja matka, vaakasuunnassa
  • Ilman tai nesteen sisäinen paine

Näytteen syöttämisen helpottamiseksi järjestelmä on varustettu syöttöpöydällä, jota voidaan käyttää näytteiden työntämiseen koestuskoneeseen.

Joustintukien moniaksiaalinen testaaminen

Tämä testausjärjestelmä on varustettu kolmella testausakselilla hydraulisten iskunvaimentimien vaimennusominaisuuksien mittaamiseksi. Koestuskoneen akseli tuottaa pystysuuntaisen voiman. Vaakasuuntaiset voimat ja vääntömomentit, joita ilmenee mutkissa, liikkeelle lähtiessä, jarruttaessa jne. saadaan aikaan käyttämällä vaakasuuntaista testaussylinteriä ja torsiokäyttöä. Testausakseleita voidaan ohjata toisistaan riippumatta. Tämä mahdollistaa ominaisuuksien, kuten vaimennuksen, kitkan ja viskositeetin määrittämisen eri aksiaalisilla nopeuksilla, joko poikittaiskuormituksen ja/tai vääntökuormituksen kanssa, tai ilman niitä.
314_Iskunvaimennin
Ylös