Automaattinen roboTest P -testausjärjestelmä

Automaattista ja portaalimallista roboTest P -testausjärjestelmää käytetään täysin automatisoitujen vetokokeiden suorittamiseen metallisille näytteille (esim. EN 10002-1 mukaisesti).

Automaattinen 'roboTest P'-testausjärjestelmä

Tärkeimmät hyödyt ja ominaisuudet

Kuvaus

 • Järjestelmä soveltuu 5 – 2000 kN koestuskoneille
 • Näytemakasiiniin mahtuu jopa 400 näytettä (näytteiden mitoista riippuen)
 • Testattavat metalliset näytteet voivat painaa jopa 10 kg
 • Yhden järjestelmän kanssa voidaan käyttää useita koestuskoneita
 • Manuaalista testaamista varten näytekoura voidaan ajaa sivulle, jolloin käyttäjä pääsee koestuskoneen luokse
 • Järjestelmää ohjataan autoEdition2-automaatio-ohjelmistolla varustetulla teollisella ohjaimella
 • Valinnaisia lisäosia ovat mm. viivakoodinlukija, poikkipinta-alan, kovuuden ja karheuden mittauslaitteet, jäänteiden poistokoura, kerrospaksuuden mittauslaite, sekä vaaka

Hyödyt ja ominaisuudet

 • Käyttäjän vaikutus testaustuloksiin poistuu (käsien lämpö/kosteus, vinossa olevat näytteet jne.), mikä mahdollistaa erittäin toistettavat testaustulokset
 • Osaava laboratoriohenkilökunta vapautuu rutiininomaisesta työtä haastavampiin tehtäviin
 • Konetta voidaan käyttää myös ns. hiljaisina aikoina, kuten taukojen aikana ja yöllä, mikä mahdollistaa kapasiteetin täyden hyödyntämisen ja tuottaa tulokset nopeammin
 • Järjestelmä vähentää näytekohtaisia testauskustannuksia, ja maksaa itsensä takaisin yleensä 1 – 2 vuodessa
 • Järjestelmä mahdollistaa luotettavan dokumentoinnin ja pitkän aikavälin seurannan tilastotietoja keräämällä
Ylös