Tasomainen leikkautuminen (IPS) 

Testin tarkoitus

  • Tasomainen leikkautuminen voidaan saada aikaan suorittamalla ZwickRoell:n testausjärjestelmillä vetokoe tai puristuskoe ± 45° kulmassa kuitujen suuntaan nähden. Näytteet leikataan levyistä 45° kulmassa kuitujen suuntaan nähden. 
  • Veto- ja puristuskokeilla pääasialliseen jännityssuuntaan mitattavien jännitys-, venymä- ja leikkausmoduuliarvojen lisäksi myös tasomaisten leikkautumisominaisuuksien mittaamisella on huomattava merkitys komposiittien luonnehdinnan näkökulmasta.
  • Mitatut arvot ovat tason venymä γ 12, tason jännitys τ 12, ja leikkausmoduuli G 12.
  • Koska tämä menetelmä ei aseta tiukkoja vaatimuksia näytteen valmistelun suhteen, ja koska se voidaan suorittaa koestuskoneella vetokokeen tapaan, voidaan menetelmää käyttää materiaalien luonnehdintaan myös tuotekehityksessä, ja se soveltuu myös suurten näytemäärien testaamiseen laadunvalvonnassa.

Testausmenetelmä

Leikkauksen muodonmuutos tapahtuu kuitujen suuntaisesti, koska vetokokeessa alle 45° kulmassa olevat kuidut päätyvät näytteen sivureunoille. Leikkauksen muodonmuutos voidaan määrittää käyttämällä kahta venymäliuskaa 0° ja 90° kulmissa, tai käyttämällä kaksiaksiaalista ekstensometriä. Koska muodonmuutos tapahtuu matriisissa, ja murtuma sijaitsee joko matriisissa tai matriisin ja kuitujen kosketuskohdassa, on mitattava leikkausjännitys suhteellisen pieni. Käytetyt vetokuormitukset ovat harvoin suurempia kuin 10 kN, kun käytetään standardinmukaisia näytteitä.
Testausmenetelmä asettaa rajan suuremmille venymille. Jos muodonmuutokset ovat erityisen voimakkaita, kuitujen suunta muuttuu, mikä johtaa systemaattiseen laskentavirheeseen. Tämän vuoksi standardit rajoittavat venymän 5 %:iin näillä testausmenetelmillä.
Ylös