Taivutuskokeet 

Testin tarkoitus

Taivutuskokeita suoritetaan tärkeiden mekaanisten ominaisuuksien määrittämiseksi. Näytteenä toimivaa laminaattia kuormitetaan alhaalta päin vetovoimalla ja ylhäältä päin puristusvoimalla. Laminaatin keskimmäisiä kerroksia ei kuormiteta. Tässä koeasetelmassa syntyy lisäksi tasomaisia leikkausjännitteitä, jotka voidaan minimoida valitsemalla suuri tukietäisyys suhteessa näytteen paksuuteen. Monisuuntaisten laminaattien tapauksessa taivutuskoetta voidaan käyttää rakennevirheiden tunnistamiseen, mikä on hyödyllistä laadunvarmistuksessa ja saapuvan tavaran tarkistuksissa. Taivutuskokeissa testaustyökalun tukien ja painimen tarkka kohdistaminen on välttämätöntä tarkkojen ja vertailukelpoisten tulosten aikaansaamiseksi. ZwickRoell on kehittänyt näytä kokeita varten erityisen taivutustyökalun, jossa kaikkien osien suhdetta toisiinsa voidaan säätää tarkasti.

Kolmipistetaivutuskokeet

Kolmipistetaivutuskokeet ovat hyvin tavallisia ja ne on helppo suorittaa. Taipuma voidaan mitata poikkipalkin liikeanturilla, kun koneen asennon muuttuminen otetaan huomioon.

  • Taivutusmoduuli määritetään välillä 10 % ja 50 % Fmax (EN 2562), tai välillä 10 % ja 25 % Fmax (EN 2746), tai kahden venymisrajan välissä (ISO ja ASTM).
  • Tukietäisyyden ja paksuuden suhdearvon tulee olla 32:1 ASTM-standardin mukaan. ISO-standardi käyttää suhdelukua 20:1 for GFRP:lle ja suhdelukua 40:1 CFRP:lle, EN-standardi käyttää suhdetta 16:1 GFRP:lle ja suhdetta 40:1 CFRP:lle, mikä varmistaa että näytteessä esiintyy hyvin vähän leikkausvoimia.

Nelipistetaivutuskokeet

Nelipistetaivutuskokeen asetelman etu on, että siinä näytteen keskiosaan ei kohdistu leikkausvoimia.

  • Taivutusmoduuli määritetään 0,05% ja 0,25% venymän välillä (ISO 14125) tai 0,1% ja 0,3% venymän välillä (ASTM D7264).
  • Keskimmäinen tukietäisyys voi olla 1/3 (ISO 14125) tai 1/2 (ASTM D7264) alemmasta tukietäisyydestä. Tukietäisyyden ja paksuuden välinen suhdeluku on 32:1 ASTM-standardin mukaan. ISO-standardi käyttää suhdelukua 22.5:1 GFRP:lle ja suhdetta 40.5:1 CFRP:lle.
  • Voimassa olevan standardin mukaisesti taipuma mitataan tukien väliin jäävän kohdan keskeltä suoraan. 
Ylös