Sulamassavirran (MFR) ja sulatilavuusvirran (MVR) määrittäminen muoviputkille

Sulavirta, sulaindeksi, ISO 1133-1, ISO 1133-2, ASTM D1238

Mflow painonvalitsimella
Granulaatin syöttäminen
Sulamassavirta (MFR), josta puhutaan usein myös sulaindeksinä, kuvaa sitä, kuinka helposti muovi virtaa tietyssä lämpötilassa. Tämä ominaisuus mitataan suulakepuristamalla sulanut termoplastinen polymeeri mitoiltaan tunnetun kapillaariputken läpi määrätyssä lämpötilassa ja tietyn painon aiheuttaman paineen alaisena. Tuloksena saadaan suulakepuristettu massa aikayksikköä kohti, yksikkönä g/10 min. Jos sulatilavuus tunnetaan, voidaan MFR määrittää sulatilavuusvirran (MVR) perusteella. Tässä menetelmässä mitataan jatkuvasti suulakepuristetun massan tilavuutta, polymeerin painon mittaamisen sijaan. MVR-arvon yksikkönä on cm³/10 min. Tämän menetelmän etuna on, että testaustapahtuma on helpompi automatisoida, jolloin käyttäjän puuttumista ei tarvita. Kokeessa käytettävien näytteiden koko on n. 4 – 8 g. Koe kestää n. 10 – 25 minuuttia, eikä vaadi suurta teknistä osaamista. Kosteudelle herkät polymeerit kuten polyamidi 6 tai polyamidi 66 täytyy ensin kuivata alle 80 °C lämpötilassa siten, että niiden kosteuspitoisuus on alle 0,08 %.  Erot molekyylien jakautumisessa voidaan tällä tavalla tunnistaa helposti ja luotettavasti. Tämä koskee erityisesti mm. polyolefiinejä, joita käytetään usein putkien valmistuksessa.  Putkien valmistajat käyttävät tätä menetelmää saapuvan tavaran tarkastuksessa, ja varmistavat siten tuotannon jatkumisen keskeytyksettä, myös silloin, kun käytetty erä vaihtuu. 

Tärkeimmät standardit

  • ISO 1133-1 - Plastics - Determination of the melt mass-flow rate (MFR) and melt volume-flow rate (MVR) of thermoplastics - Part 1: general method
  • ISO 1133-2 Plastics - Determination of the melt mass-flow rate (MFR) and melt volume-flow rate (MVR) of thermoplastics - Part 2: Method for materials sensitive to time-temperature history and/or moisture
  • ASTM D1238 - Standard Test Method for Melt Flow Rates of Thermoplastics by Extrusion Plastometer
Ylös