Servohydrauliset koestuskoneet väsymisrajan määrittämiseen

Servohydrauliset koestuskoneet soveltuvat kaikentyyppiseen materiaalien ja komponenttien sykkivään tai vaihtelevaan kuormittamiseen, jaksottaisia tai satunaisia ohjaussignaaleja käyttäen. Myös kvasistaattinen ja dynaaminen kuormittaminen onnistuvat helposti.  

ZwickRoell:n valikoimassa on erilaisia testauslaitteita komponenttien ja valmiiden tuotteiden väsymisrajan määrittämiseen. Valikoima kattaa kaiken yksittäisistä testaussylintereistä aina moniaksiaalisiin servohydraulisiin koestuskoneisiin. Tuotteita on saatavilla kuormitusvälillä 5 - 2500 kN. ZwickRoell valmistaa myös korkeataajuuspulsaattoreita väsymislujuuden määrittämiseen. Komponentin väsymislujuus voidaan määrittää veto-, puristus- tai vääntökuormituksen avulla.

Servohydraulic Testing Machines

Servohydraulic testing machines from ZwickRoell can be used for fatigue life testing.

High-Speed Testing Machines

The high-speed testing machines are ideal for puncture tests or high-speed tensile tests.
The HTM series high-speed testing machines are ideally suited for the determination of material behavior under crash loading.

Väsymislujuuden testaaminen ja ZwickRoell

ZwickRoell tarjoaa yksilöllisiä, modulaarisia järjestelmiä, jotka kattavat kaikki väsymislujuuden määrittämiseen liittyvät testausvaatimukset. Järjestelmä koostuu sylintereistä, hydrauliikkayksiköistä, lohkoventtiileistä, dynaamisista koestuskoneista, sekä muista lisävarusteista. Tehokas testControl II -mittaus- ja ohjauselektroniikka ja ZwickRoell:n testXpert II -testausohjelmisto tarjoavat parhaat mahdolliset edellytykset dynaamiseen testaukseen ja kestävyyden määrittämiseen. Tarjoamme aina myös yksilöllisiä ratkaisuja väsytystestaukseen vakiomallisten tuotteidemme lisäksi.

Vuosikymmenien kokemus väsytystestauksesta

Nimi ZwickRoell liitetään usein staattisiin koestuskoneisiin. ZwickRoell on kuitenkin ollut jo vuosia aktiivinen myös väsytystestauksessa ja väsymislujuuden määrittämisessä, ja laajennamme koko ajan servohydraulisten koestuskoneiden tuotevalikoimaamme. Tänä päivänä ZwickRoell:llä on kattava valikoima tuotteita erilaisten materiaalien ja komponenttien testaamiseen. Tieteen ja tuotekehityksen parissa toimivat asiakkaamme luottavat ZwickRoell:n tekniikkaan vakiomuotoisten komponenttien väsytystestauksessa, ja tuotteemme soveltuvat myös suurien ja monimutkaisten komponenttien ja valmiiden tuotteiden testaukseen.

Lataukset

Interesting Customer Projects

Learn more about how customers are using our servohydraulic testing machines.
Ylös