Servohydrauliset koestuskoneet väsymisrajan määrittämiseen

Servohydrauliset koestuskoneet soveltuvat kaikentyyppiseen materiaalien ja komponenttien sykkivään tai vaihtelevaan kuormittamiseen, jaksottaisia tai satunaisia ohjaussignaaleja käyttäen. Myös kvasistaattinen ja dynaaminen kuormittaminen onnistuvat helposti.  

ZwickRoell:n valikoimassa on erilaisia testauslaitteita komponenttien ja valmiiden tuotteiden väsymisrajan määrittämiseen. Valikoima kattaa kaiken yksittäisistä testaussylintereistä aina moniaksiaalisiin servohydraulisiin koestuskoneisiin. Tuotteita on saatavilla kuormitusvälillä 5 - 2500 kN. ZwickRoell valmistaa myös korkeataajuuspulsaattoreita väsymislujuuden määrittämiseen. Komponentin väsymislujuus voidaan määrittää veto-, puristus- tai vääntökuormituksen avulla.

Servohydrauliset koestuskoneet kestävyyden määrittämiseen

Väsymislujuuden testaaminen ja ZwickRoell

ZwickRoell tarjoaa yksilöllisiä, modulaarisia järjestelmiä, jotka kattavat kaikki väsymislujuuden määrittämiseen liittyvät testausvaatimukset. Järjestelmä koostuu sylintereistä, hydrauliikkayksiköistä, lohkoventtiileistä, dynaamisista koestuskoneista, sekä muista lisävarusteista. Tehokas testControl II -mittaus- ja ohjauselektroniikka ja ZwickRoell:n testXpert II -testausohjelmisto tarjoavat parhaat mahdolliset edellytykset dynaamiseen testaukseen ja kestävyyden määrittämiseen. Tarjoamme aina myös yksilöllisiä ratkaisuja väsytystestaukseen vakiomallisten tuotteidemme lisäksi.

Servohydraulic Testing Machines

Servohydraulic testing machines from ZwickRoell can be used for fatigue limit testing.

High-Speed Testing Machines

The high-speed testing machines are ideal for puncture tests or high-speed tensile tests.
The HTM series high-speed testing machines are ideally suited for the determination of material behavior under crash loading.

Servohydraulic Components

Hydraulic power packs, servohydraulic testing actuator and hydraulic distribution unit
Servohydrauliset komponentit, yleiskuva
The final element in our servohydraulic testing machine product portfolio is the manufacture of additional components such as hydraulic power packs, servohydraulic testing actuators or hydraulic distribution units. Through continuous development our portfolio is constantly expanding and adapting.

Vuosikymmenien kokemus väsytystestauksesta

Nimi ZwickRoell liitetään usein staattisiin koestuskoneisiin. ZwickRoell on kuitenkin ollut jo vuosia aktiivinen myös väsytystestauksessa ja väsymislujuuden määrittämisessä, ja laajennamme koko ajan servohydraulisten koestuskoneiden tuotevalikoimaamme. Tänä päivänä ZwickRoell:llä on kattava valikoima tuotteita erilaisten materiaalien ja komponenttien testaamiseen. Tieteen ja tuotekehityksen parissa toimivat asiakkaamme luottavat ZwickRoell:n tekniikkaan vakiomuotoisten komponenttien väsytystestauksessa, ja tuotteemme soveltuvat myös suurien ja monimutkaisten komponenttien ja valmiiden tuotteiden testaukseen.

Lataukset

Interesting Customer Projects for Determination of Fatigue Limit 

Learn more about how customers are using our servohydraulic materials testing machines.
Ylös