Testausohjelmisto korkeakouluille ja tuotekehitykseen

 • Testaustapahtumien ohjelmointi tapahtuu graafisesti ja suoraviivaisesti
 • Monipuoliset rajapinnat antureille
 • Kehittyneet ohjaustoiminnot
 • Avoin tulosten laskenta
 • Aikasynkronoitu videon tallennus
Korkeakoulut_testXpert III_WEB

Aina yhden askeleen edellä

testXpert III mahdollistaa yksilölliset kokeet ja arvioinnit: me pääsemme vasta vauhtiin, kun muut jo luovuttavat!

 • testXpert III tarjoaa kaikille koetyypeille valmiita pääohjelmia (Master Test Program), joiden pohjalta voit määrittää omat testaustapahtumasi.
 • Käyttöliittymä mukautuu testikohtaisiin tarpeisiisi, jolloin näet aina testaustilanteen kannalta tarpeelliset kuvaajat, tulostaulukot, toleranssit, valintaikkunat ja muut elementit.
 • Kattavia tulos- ja tilastotaulukoita voidaan laajentaa tarpeen mukaan.
 • Pitkän aikavälin arvioinnit ja selkeät histogrammi-kuvaajat ovat sisäänrakennettuina testXpert III:een.
 • testXpert III hyödyntää joustavaa ZIMT-ohjelmointikieltä, joka mahdollistaa monimutkaistenkin yksilöityjen testaustapahtumien luomisen tulosten laskentaa ja arvioinnin toteuttamista myöden.
 • ZwickRoell voi myös toimittaa tarpeisiisi räätälöityjä ratkaisuja.
 • Olemassa oleva anturiteknologia on helppo integroida testXpert III:een; myös ulkoisten mittausvahvistimien yhdistäminen onnistuu synkronoidussa muodossa.
 • Layout Editor mahdollistaa monimutkaisenkin datan näyttämisen ja tulkitsemisen helposti ja selkeästi (yksilöidyt näkymät mahdollisia).
ZIMT Editor

ZIMT - ZwickRoell:in ohjelmointikieli aineenkoestukseen

 • ZIMT on joustava ohjelmointikieli, jonka avulla voi vapaasti käsitellä testausdataa ja testXpert III:n kaikkia eri toimintoja.
 • ZIMT mahdollistaa erilaisten monimutkaistenkin laskujen ja arviointimenetelmien määrittämisen vapaasti.
 • ZIMT:in avulla rakennettuja arviointialgoritmeja voidaan käyttää myös aiemmin kerätyn testausdatan analysointiin.

Video Capturing -toiminto mahdollistaa näytteen käyttäytymisen jäljitettävän seurannan

 • Kokeen kanssa tarkasti synkronoidut videot mahdollistavat näytteen käyttäytymisen visuaaliseen analysoinnin kokeen aikana.
 • Lisäksi videosta voidaan tallentaa yksittäisiä kuvia testaustapahtuman mielenkiintoisista kohdista.
 • Murtumispiste voidaan määrittää uudestaan kokeen jälkeen.
 • Kokeen jälkeen käyttäjä voi halutessaan tarkastaa visuaalisesti näytteen käyttäytymisen.

Lisää esimerkkejä Video Capturing -toiminnosta

Yksilölliset testaustapahtumat Graphical Sequence Editor -muokkaimen avulla

Graafinen Graphical Sequence Editor -muokkain antaa sinulle kaiken tarvitsemasi joustavuuden ja vapauden. Se on ihanteellinen työkalu kaikenlaisten yksilöllisten testaustapahtumien luomiseen. Voit vapaasti yhdistellä eri testaustapahtumia, parametreja ja tuloksia tarpeidesi mukaan.

 • Graphical Sequence Editor:in käyttö tapahtuu yksinkertaisesti "vedä ja pudota"-periaatteella.
 • Luodun testaustapahtuman simulointi varmistaa, että testauksen vaiheet etenevät loogisesti, ja että koestuskone ja näytteet eivät vahingoitu.
 • Vapaasti muokattavat testaustapahtumat ovat välttämättömyys erityisesti tuotekehityksessä. Graphical Sequence Editor on täydellinen työkalu yksilöityjen, ei-standardinmukaisten testaustapahtumien luomiseen. 
Ylös